Park City, Utah


Park City, Utah

Poznato turističko mesto koje se nalazi 50km jugoistočno od Salt Lake City-a godišnje samo od turizma doprinese ekonomiji Utah preko 500 miliona dolara. Forbsov turistički magazine je uvrstio Park City 2011. godine među 20 najlepših gradova Amerike.

Poslodavac:  Waldorf Astoria Park City

Park City, Utah work and travel

Vrste poslova (Job Title):

– Housekeeping  positions (Attendant, Houseperson, Turndown Attendant, Lobby Attendant, Pool Attendant),

– Front Desk Agent,

– Dishwashers,

– Male and Female Spa Hosts

Prosečan broj radnih sati:  32-40

Satnice: 

Housekeeping pozicije od  $10.50.

Front Desk- $13.00.

Dishwasher- $11.55.

Female and Male Spa Hosts-$10.50

Mogućnost prekovremenog rada?: DA

Mogućnost bonusa na kraju sezone? DA. Studenti koji se pokažu kao izuzetno dobri radnici, mogu da dobiju od menadžera poziv da se vrate i sledeće godine.  Po dolasku sledeće godine dobijaju 500$, a nakon završetka druge godine dobijaju dodatnih 500$ i poziv da opet dođu uz iste uslove