• United States
  • Srbija
  • Hrvatska
  • Ελλάδα
  • Magyarország
  • España
  • Bosna i Hercegovina
  • Facebook / Work And Travel
  • Instagram / Work And Travel
  • Youtube / Work And Travel
Opisi pozicija

Opisi pozicija

Work & Travel USA

HOSTESS – dužnosti hostess-e su da prima rezervacije, dočekuje i pozdravlja goste, pravi raspored sedenja, tj. raspoređuje goste po stolovima u sali i donosi menije gostima. Po potrebi u spisak dužnosti može se dodati i rad za kasom. Neretko ova pozicija uključuje i bakšiš.
CASHIER – dužnost cashier-a je rad na kasi. Odgovoran je za sva pitanja u vezi sa novcem, zatvaranje računa, kao i za sve transakcije sa kreditnim karticama.
FOOD SERVER/WAITER – dužnosti server-a su da prima narudžbine gostiju, služi piće i hranu. Ova pozicija se karakteriše niskim satnicama zbog visokih iznosa bakšiša.
BUS PERSON – dužnost busser-a je da pomaže serveru tako što nadgleda, čisti stolove nakon odlaska gostiju i priprema sto i pribor neophodan za doček sledećih gostiju. Ova pozicija uključuje bakšiš. U tradiciji američke kulture je da gosti ostavljaju od 15-20% od ukupnog iznosa računa, ovaj gest poštuju svi gosti...
FOOD RUNNER – dužnosti runner-a su punjenje kolica za prevoz hrane u buffet-ima, zatim prevoz hrane, pripremu začina, punjenje aparata vrelom vodom ili ledom po potrebi, rad sa hranom i njeno skladištenje, često sređuje kuhinju i brine o njenoj čistoći, itd.
DISHWASHER -dužnost dishwasher-a je pranje sudova, održavanje čistoće u kuhinji i pomoćnim prostorijama.
BARTENDER – dužnost bartender-a je rad za šankom u baru ili restoranu. Zadužen je za miksovanje, pripremu i služenje pića. Za ovaj posao je potrebno veliko iskustvo.
BAR BACK – dužnost osobe zaposlene u bar back-u je pomoć bartenderu, skladištenje i iznošenje pića, održavanje higijene bara, itd.
FRONT DESK – dužnost osobe zaposlene na front desk-u je doček gostiju u hotelu, primanje rezervacija, čekiranje gostiju i generalno, davanje informacija gostima. Ova pozicija zahteva veoma dobro poznavanje engleskog jezika i obično je karakteriše visoka satnica.
BELL STAFF – dužnost osobe zaposlene na ovoj poziciji je nošenje prtljaga gostiju na ulasku, odnosno izlasku iz hotela. Ukoliko ne nosi prtljag gostima, od bell boy-a se zahteva da srdačno pozdravlja goste na ulazu u hotel ili lobby. Posao je ponekad naporan. Korisno je poznavanje još nekog od jezika, ali samo u meri dovoljnoj da se srdačno pozdrave gosti iz raznih zemalja i različitih govornih područija.
HOUSEKEEPING – dužnost osobe zaposlene na ovoj poziciji je svakodnevno održavanje hotelskih soba, ali i održavanje higijene u hotelu uopšte. Za ovu poziciju neophodno je minimalno predznanje engleskog jezika.
KITCHEN HELP – dužnost osobe zaposlene na ovoj poziciji je pomoć kuvarima u kuhinji.
ROOM SERVICE – dužnost osobe zaposlene na ovoj poziciji je dostavljanje porudžbina gostima po sobama.