Cena Full programa

PROGRAMSUMMER W&T USA

Full Exclusive

$1855
UKLJUČEN I 5.MESEC
+$35 SEVIS TAKSA
PLATITE SAMO $290 PRE VIZIRANJA - BEZ RIZIKA

PLATITE SAMO $290 PRE VIZIRANJA BEZ RIZIKA, OSTATAK SE UPLAĆUJE NAKON DOBIJENE VIZE ( JEDINSTVENA PONUDA U REGIONU ).
TRAJANJE PROGRAMA DO 4 MESECA + DODATNI MESEC ZA PUTOVANJA
UKLJUČENO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I ZA PETI MESEC
UKOLIKO STUDENT NE DOBIJE VIZU ZADRŽAVA SE $0 (SAMO KOD NAS)

CENA PROGRAMA UKLJUČUJE

 • Obezbeđen posao
 • ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TOKOM CELOG BORAVKA U SAD-u (specijalna ponuda samo u agenciji Work and Travel GROUP)
 • Intervju sa američkim poslodavcem
 • Usluge obezbeđivanja smeštaja koje zavise od poslodavca
 • Orijentacija i priprema za odlazak u SAD za sve naše studente
 • Specijalizovani kurs ENGLESKOG JEZIKA kreiran prema potrebama programa kao priprema za intervju sa poslodavcem i u ambasadi, a koji je realizovan u saradnji sa školom stranih jezika i licenciranim profesorom iz SAD-a.
 • Brošuru sa svim informacijama o poslu i mestu gde će student boraviti (transport, banke, bezbednost, smeštaj, ishrana, bolnice, mesta za zabavu…)
 • Potpun opis posla i priprema kandidata (npr. pozicija food server – kandidat će dobiti upustva o načinu rada, jelovnicima u SAD, ponašanje prema gostima, njihovim zahtevima…) za rad u Americi
 • Priprema dokumentacije, zakazivanje i kompletna priprema studenata za razgovor u ambasadi.
 • Pomoć i podrška u prvih nekoliko dana/nedelja nakon dolaska u USA od strane koordinatora programa kao i 24/7 podršku tokom trajanja celog programa od strane ovlašćenih organizatorskih kompanija u SAD.
 • Organizovanje orijentacije i kompletne pripreme za pravila programa pre odlaska u SAD, na kojoj je kandidat dužan da prisustvuje…

CENA PROGRAMA NE UKLJUČUJE

Povratnu avionsku kartu za Sjedinjene Američke Države
SEVIS (US Department of State elektronsku bazu praćenja studenata) i aplikaciju u iznosu od 35 USD
Troškove viziranja pasoša za SAD
Troškove smeštaja tokom boravka u SAD i ishrane studenta ukoliko odabrani posao ne uključuje ove kategorije.
Troškove transporta od aerodroma do smeštaja/poslodavca kao i transport tokom trajanja programa.

OTKAZNI TROŠKOVI

 • Ako kandidat odustane nakon prijave na Program, a pre prve komunikacije sa potencijalnim poslodavcem u SAD-u, odnosno posrednikom u zapošljavanju, Agencija zadržava 290 USD po srednjem kursu NBS na dan refundacije novca, od iznosa koji je kandidat uplatio.
 •  Ako kandidat odustane, pre podnošenja zahteva za vizu SAD-a, nakon što je ostvarena prva komunikacija sa potencijalnim poslodavcem u Americi, odnosno posrednikom u zapošljavanju, i kandidat dobije, odbije ili prihvati predlog radnog ugovora putem e-maila ili potpiše predlog ugovora lično u agenciji, Agencija zadržava iznos od 290 USD po srednjem kursu NBS na dan refundacije novca, od iznosa koji je kandidat uplatio.
 • Ako kandidat odustane pre podnošenja zahteva za vizu SAD-a, nakon što je potpisao ugovor sa poslodavcem, Agencija zadržava iznos od 290 USD po srednjem kursu NBS na dan refundacije novca, od iznosa koji je kandidat uplatio.
 • Ako kandidat bude odbijen za vizu, Agencija zadržava:0 USD – u slučaju da kandidat: nije na prvoj godini fakulteta, redovno je polagao ispite u periodu od 12 meseci pre prijave na Program, nije obnavljao nijednu godinu na fakultetu, studirao je u kontinuitetu, nije pravio pauze između upisanih godina na fakultetu iz bilo kog razloga, odnosno nakon završetka letnjeg semestra na osnovnim studijama odmah je upisivao zimski semestar u narednoj školskoj godini osnovnih studija, odnosno odmah je upisivao master/specijalističke/doktorske studije, ranije nije odbijen ni za jedan tip vize SAD-a, položio je najmanje četiri ili minimum 70% svih ispita iz tekuće školske godine, nije preneo nijedan ispit iz prethodnih školskih godina, ima ukupan prosek iz svih školskih godina 8,00 i više do dana podnošenja dokumenata za vizu u Američkoj ambasadi, nije prethodno upisivao drugi fakultet, odnosno nije menjao fakultete i studijske programe u okviru istog fakulteta, nije pravio pauzu između završetka srednje škole i upisivanja na fakultet, nije pravio pauze niti obnovio bilo koji razred u srednjoj školi, nema rodbine u SAD-u i pohađao je min 4 od 5 časova specijalnog kursa engleskog jezika u organizaciji škole engleskog jezika sa kojom “Special Travel Agency” sarađuje (kandidat je dužan nakon intervjua u Američkoj ambasadi da dostavi DS-2019 formular Agenciji kako bi imao pravo na refundaciju).290 USD po srednjem kursu NBS na dan refundacije novca, od iznosa koji je kandidat uplatio – u slučaju da kandidat ne ispunjava gore navedene uslove i u slučaju kada je kandidat ispunio gore navedene uslove ali je plaćao deo programa, kompletan iznos programa i/ili avionsku kartu putem kredita koje subvencioniše Special Travel Agency (kandidat je dužan nakon intervjua u Američkoj ambasadi da dostavi DS-2019 formular agenciji kako bi imao pravo na refundaciju).
 •  Ukoliko kandidat iz bilo kog razloga odustane nakon dobijanja vize (uključujući, između ostalih i objektivnih porodičnih ili ličnih razloga, odnosno razloga na koje kandidat nije mogao uticati), Agencija zadržava sav novac koji je kandidat uplatio do trenutka odustajanja, kandidat nema prava na refundaciju novca i dužan je da isplati program u celosti.
 •  U slučaju bilo kakvih promena pravila programa od strane Američke Vlade – US Department of State ili organizatora programa, usled naloga, instrukcija, smernica, ili odluka državnih organa ili agencija SAD-a, čije promene imaju za posledicu otkazivanje programa određenom studentu od strane Agencije, Agencija zadržava 290 USD po srednjem kursu NBS na dan refundacije novca, od iznosa koji je kandidat uplatio.
 •  Ukoliko učesnik, za potrebe prijavljvanja za program ili vizu, dostavi bilo koji dokument za koji Agencija posumnja da sadrži netačne, nepotpune ili neistinite podatke, ili posumnja da je takav dokument falsifikovan, krivotvoren ili izdat od strane neovlašćenog lica ili organa, ugovor se automatski raskida, a Agencija zadržava sav novac koji je kandidat uplatio do trenutka raskida.
 •  Ukoliko učesnik odustane od programa i/ili ne dobije vizu, u obavezi je da dostavi formular DS2019. U suprotnom, učesnik neće imati pravo na refundaciju novca i snosiće troškove za nedostavljanje formulara.
Start your adventure today

ZAPOČNI AVANTURU DANAS

Prijavi Se