ProgramSummer W&T USA

Full Exclusive

O programuPosloviIskustva studenataPripreme za programPotrebna dokumentacija
$ 1190
+ $460 zdravstveno osiguranje
(uključen i 5.mesec i SEVIS)
+ Prijava 8.000din

AKTUELNI POPUST - 70% POPUSTA DO 1. MARTA!
 • TRAJANJE PROGRAMA DO 4 MESECA + DODATNI MESEC ZA PUTOVANJA
 • UKLJUČENO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE I ZA PETI MESEC
 • UKOLIKO STUDENT NE DOBIJE VIZU ZADRŽAVA SE 0$ (SAMO KOD NAS)
 • PLAĆANJE NA 5 RATA (PETA RATA TEK NAKON VIZIRANJA)

Cena programa uključuje

 • Obezbeđen posao
 • ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TOKOM CELOG BORAVKA U SAD-u (specijalna ponuda samo u agenciji Work and Travel GROUP)
 • Intervju sa američkim poslodavcem uživo u Srbiji i putem Skajpa
 • Usluge obezbeđivanja smeštaja koje zavise od poslodavca
 • Orijentacija i priprema za odlazak u SAD za sve naše studente početkom maja 2019. godine.
 • Praktični trening za rad u ugostiteljstvu sa instruktorima iz SAD-a u Srbiji
 • Priprema za polaganje svetski priznatog kursa u ugostiteljstvu SERVSAFE (www.servsafe.com) kreiranog od strane Američkog Nacionalnog Udruženja Restorana u SAD. Ovaj kurs košta od 100$ do 200$, a u sklopu programa za naše studente je BESPLATAN!
 • Specijalizovani kurs ENGLESKOG JEZIKA kreiran prema potrebama programa kao priprema za intervju sa poslodavcem i u ambasadi, a koji je realizovan u saradnji sa školama stranih jezika i licenciranim profesorom iz SAD-a.
 • SEVIS (US Department of State elektronsku bazu praćenja studenata) i aplikaciju.
 • Brošuru sa svim informacijama o poslu i mestu gde će student boraviti (transport, banke, bezbednost, smeštaj, ishrana, bolnice, mesta za zabavu…)
 • Potpun opis posla i priprema kandidata (npr. pozicija food server – kandidat će dobiti upustva o načinu rada, jelovnicima u SAD, ponašanje prema gostima, njihovim zahtevima…) za rad u Americi
 • Priprema dokumentacije, zakazivanje i kompletna priprema studenata za razgovor u ambasadi.
 • Pomoć i podrška u prvih nekoliko dana/nedelja nakon dolaska u USA od strane koordinatora programa kao i 24/7 podršku tokom trajanja celog programa od strane ovlašćenih organizatorskih kompanija u SAD.
 • Organizovanje orijentacije i kompletne pripreme za pravila programa pre odlaska u SAD, na kojoj je kandidat dužan da prisustvuje...

Cena programa ne uključuje

 • Povećanje cene programa za $100 od 01.januara 2019. godine
 • Povratnu avionsku kartu za Sjedinjene Američke Države
 • Troškove viziranja pasoša za SAD
 • Troškove smeštaja tokom boravka u SAD i ishrane studenta ukoliko odabrani posao ne uključuje ove kategorije.
 • Troškove transporta od aerodroma do smeštaja/poslodavca kao i transport tokom trajanja programa.

Otkazni troškovi

 • Ukoliko student NE DOBIJE VIZU, a nije student prve godine i ispunjava sve uslove:
  da je redovno polagao ispite prethodnih 12 meseci i da nije obnavljao nijednu godinu na fakultetu,
  da je do sad studirao u kontinuitetu, nije pravio pauze između upisanih godina na fakultetu iz bilo kog razloga tj. završetak letnjeg semestra na osnovnim studijama mora da prati upisivanje u toku zimskog semestra (u tekućoj kalendarskoj godini), naredne fakultetske godine odnosno master, specijalističkih ili doktorskih studija,
  da nije odbijan ni za jedan tip vize SAD-a u prošlosti,
  da ima min tri položena ispita iz tekuće školske godine,
  da nije preneo više od 3 ispita iz prethodnih školskih godina,
  da nije prethodno upisivao drugi fakultet,
  da nije pravio pauzu između završavanja srednje škole i upisivanja fakulteta,
  da je pohađao min 4 od 5 časova specijalnog kursa engleskog jezika u organizaciji škole stranih jezika Manhattan),
  da nije pravio pauze niti obnavljao nijednu godinu u srednjoj skoli ZADRŽAVA SE 0$!
 • Ako kandidat odustane posle prijave na program, a pre potpisivanja ugovora sa poslodavcem zadržava se 150 dolara.
 • Ako kandidat odustane u slučaju da je vec potpisao/prihvatio ugovor sa poslodavcem, a pre viziranja zadržava se 350 dolara.
 • Ako student nije dobio vizu, a ne ispunjava uslove iz tačke 1 zadržava se 250 dolara (kandidat je dužan nakon intervjua u Američkoj ambasadi da dostavi DS-2019 formular agenciji)
 • Ukoliko kandidat odustane po dobijanju vize iz bilo kog razloga (pa i objektivnih porodičnih razloga) novac se ne vraća i kandidat nema prava na refundaciju.
Započni avanturu danas

Započni avanturu danas

Prijavi se