Cedar Point iskustva

CEDAR POINT ISKUSTVA

WORK & TRAVEL USA

Obezbeđujemo intervjue za pozicije u najvećim zabavnim parkovima na svetu.
U ponudi je preko 180 pozicija u zabavnim parkovima uz atraktivne satnice i obezbeđen smeštaj.