Internship

INTERNSHIP

Kako izgleda program stručne prakse?

U okviru ovog programa nudimo Vam izvanrednu priliku da radite i usavršavate se u renomiranim kompanijama širom Amerike kroz Internship programe. Stručne prakse se izvode u saradnji sa vodećim organizatorskim kompanijama iz oblasti edukativnih programa.

Unapredi CV

Internship program namenjen je mladima koji žele da se usavrše u oblastima njihovog obrazovanja ili u kojima imaju prethodno radno iskustvo. Ovo je odlična šansa da mladi ljudi, početnici iz raznih struka, steknu značajno životno i radno iskustvo u inostranstvu kroz plaćenu stručnu praksu u trajanju od 6, 12 ili 18 meseci.

Radno iskustvo u svetskim kompanijama

Učesnici imaju mogućnost da učestvuju u programima iz oblasti hotelijerstva i turizma, ekonomije, marketinga, menadžmenta, finansija, inženjeringa, arhitekture, informatike i programiranja… Tokom trajanja programa učesnici će biti aktivno uključeni u razne kulturne aktivnosti sa ciljem boljeg upoznavanja američke kulture i načina života u SAD-u.

Šta dobijam programom?

Kandidati učestvovanjem na programu dobijaju priliku da unaprede svoj CV i steknu važno radno i životno iskustvo. Radeći u nekim od svetskih firmi, dobija se uvid u rad velikih korporacija i drugačiju politiku poslovanja. Takođe, učesnici na ovaj način stiču veoma važne veze u poslovnom svetu koje im mogu biti bitne za dalje buduće karijere. Na ovaj program treba gledati kao na veliko ulaganje u sebe i svoju karijeru. Nakon kompletiranjaradnog dela programa, učesnici dobijaju priliku da 30 dana putuju po Americi i upoznaju američku kulturu još bolje.

Kada mogu da se prijavim?

Programi se realizuju u toku cele godine i preporučljivo je prijaviti se oko 10 nedelja pre željenog datuma početka programa. U zavisnosti od zahteva kandidata u pogledu vrste posla, lokacije i dužine trajanja stručne prakse moguće je da kandidat duže čeka na dobijanje neke ponude.
Start your adventure today

ZAPOČNI AVANTURU DANAS

Prijavi Se