Potrebna dokumentacija

POTREBNA DOKUMENTACIJA

WORK & TRAVEL USA

VIZA

Student koji učestvuje na “Summer Work and Travel USA” programu dobija J-1 vizu od američke ambasade koja je legalan dokument za ulazak u SAD. Ovaj dokument se izdaje uz obavezu da se kandidat nakon završetka programa vrati u svoju matičnu državu. Po pravilima Vlade SAD-a trajanje ove vize ne može biti duže od četiri meseca. Student ima pravo da boravi još jedan mesec turistički nakon isteka radnog dela programa tj. 30 dana, a koji su namenjeni isključivo za putovanja. Učesnici programa lično odlaze na razgovor u Konzulat SAD-a.

Taksa za viziranje iznosi $185 u dinarskoj protiv-vrednosti.

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

SAMO U WORK AND TRAVEL GROUP-u UČESNICI DOBIJAJU PETI MESEC ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA URAČUNAT U CENU PROGRAMA!

PETI MESEC PROGRAMA JE VEOMA BITAN SA STANOVIŠTA OSIGURANJA, JER STUDENT TADA PUTUJE I POTREBNA MU JE MAKSIMALNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA!

Nakon završenog radnog dela programa sledi dodatni mesec predviđen za putovanje po SAD-u, u kome postoje šanse da će studentu biti potrebna neka vrsta medicinske usluge, što smo u ovom slučaju pokrili pružanjem zdravstvenog osiguranja za period kompletnog boravka u SAD-u.

Zdravstveno osiguranje je obavezno i uključeno je u cenu programa. Osiguranje važi za period trajanja programa. Osiguranje pokriva sve nesrećne slučajeve, ali ne pokriva popravku zuba, korekciju vida i nasledne bolesti. Svaki kandidat će dobiti karticu osiguranja i mora se pridržavati uputstava za korišćenje osiguranja i obavestiti osiguravajuće društvo o potencijalnom korišćenju medicinskih usluga. Troškovi lekova nisu uključeni u medicinsko osiguranje. Svaki kandidat mora voditi računa o sebi i mora biti radno sposoban i zdrav da bi se prijavio na program.

Za zdravstveno osiguranje isključivo je nadležna sponzorska/organizatorska kompanija iz SAD-a.

DS FORMULAR

DS-2019 formular je zvanični sertifikat koji kandidatu omogućava da bude deo programa za kulturnu razmenu; sadrži podatke o organizatoru programa, dužini programa i precizira šta je svrha čitavog procesa. DS-2019 se izdaje od strane američke organizacije koja je organizator boravka studenta u SAD po premu na program. Formular ujedno predstavlja i dokaz da kandidat može legalno da radi u SAD-u.

DS-2019 je dokument na osnovu koga se aplicira za vizu. Svaki student prijavljen na program pri ulasku u ambasadu mora imati ovaj formular. Isti mora biti potpisan i mora se čuvati tokom putovanja i boravka u SAD-u podjednako kao i viza. Vaša viza nije važeća bez ovog formulara. DS-2019 mora se nositi sa pasošem stalno, u toku trajanja programa.

Ako postoji razlika između datuma od kada je viza važeća i od kada počinje program na DS-2019 formularu, (iako se u većini slučajeva ti datumi poklapaju) kandidat je dužan da ostane u SAD-u, do datuma, koji je naveden na formular I-94 koji se dobija pri ulasku u Ameriku. Ako kandidat izgubi DS-2019 u obavezi je da odmah obavesti predstavnika agencije ili direktno kompaniju koja je organizator programa u Americi.

SOCIAL SECURITY NUMBER

SSN je socijalni broj koji svako mora da ima da bi legalno radio u SAD-u. Ovaj broj se dobija nakon apliciranja za isti po dolasku u Ameriku. Potrebno je podneti zahtev za izdavanje SSN-a u najbližoj kancelariji Social Security-a, nakon dolaska u Ameriku.

Kandidat mora priložiti:

  • pasoš,
  • DS-2019 formular,
  • J-1 vizu,
  • I-94 formular,
  • potvrdu o zaposlenju (zvanično pismo od poslodavca potpisano i overeno).
  • SSN se dobija nakon 15 -20 dana, a kartica sa brojem nakon 1-3 meseca. Učesnici programa mogu raditi uz potvrdu da su predali dokumenta za SSN. Ukoliko je status potvrđen—student će dobiti socijalni broj (SSN), ukoliko status nije potvrđen, aplikacija za socijalni broj će biti poslata odeljenju Državne Bezbednosti da bi se proverio status studenta, što usporava proces dobijanja socijalnog broja. Samo studenti sa potvrđenim statusom mogu dobiti socijalni broj. Studenti koji nisu potvrđeni u SEVIS sistemu ili se ne pojave prvog dana na poslu nose “NO SHOW” status, neće dobiti SSN (ovi slučajevi su retki).

SEVIS

Student & Exchange Visitor Information System – SEVIS je sistem koji služi za evidenciju i praćenje učesnika kulturnih razmena za vreme boravka u SAD-u.

Svi učesnici se registruju u SEVIS. Dokument SEVIS (I-901) je obavezan za dobijanje J-1 vize Detaljne informacije o SEVIS-u možete naći na sajtu: www.ice.gov.

I-94 FORMULAR

I-94 formular sadrži podatak o datumu ulaska i izlaska iz SAD-a. Svaki putnik koji nije državljanin SAD-a, se evidentira na granici pri ulasku u SAD. Predstavnici imigracionog odeljenja elektronskim putem evidentiraju svakog studenta na granici pri ulasku u SAD i to označava datum ulaska u SAD kao i status J-1 vize.

Na obrazcu je takođe naznačena “dužina trajanja boravka” (D/S- Duration of Status) i taj datum se poklapa sa datumom na DS-2019 formularu, plus 30 dodatnih dana predviđenih za putovanje. Ukoliko se razlikuju datumi na I-94 i DS-2019 formularu, kandidat je dužan da napusti zemlju upravljajući se prema datumu na I-94 formularu.

Ukoliko kandidati ostanu u Americi nakon datuma navedenog na I-94, rizikuju da budu deportovani i da im se zabrani ulazak u SAD u budućnosti.