• United States
  • Srbija
  • Hrvatska
  • Ελλάδα
  • Magyarország
  • España
  • Bosna i Hercegovina
  • Facebook / Work And Travel
  • Instagram / Work And Travel
  • Youtube / Work And Travel
Sajam zapošljavanja

Sajam zapošljavanja

Work & Travel USA

Sajmovi poslova održaće se krajem decembra 2018. godine i u januaru, februaru i martu 2019. godine.

U poslednjih 10 godina Work and Travel Group je organizovao velike sajmove poslova sa poslodavcima i organizatorskim kompanijama iz Sjedinjenih Američkih Država. Na našim sajmovima poslova do sada je učestvovalo preko 6000 studenata!

Šta je sajam poslova?Na sajmu poslova u Srbiji koji organizuje Work and Travel GROUP odvijaju se uživo intervjui sa vašim budućim poslodavcima iz Amerike (vlasnicima/menadžerima restorana, hotela itd). To je najbolja prilika za poslodavce da upoznaju svoje buduće zaposlene i objasne im koja su njihova očekivanja, a sa druge strane za studente da pre odlaska u SAD budu detaljno upoznati sa svim zahtevima i sigurni za njihov budući posao i boravak u SAD-u. Odabir kandidata za sajmove poslova od strane organizatora programa/poslodavaca vrši se na osnovu CV-a, testa engleskog jezika kao i ocene iz znanja konverzacije engleskog jezika. Potom poslodavci/organizatori vrše selekciju i pozivaju kandidate na određene sajmove poslova za koje smatraju da bi mogli odgovoriti njihovim zahtevima (svaki kandidat biće pozvan na najmanje jedan sajam poslova). Na sajmu posla na osnovu CV-a i kroz direktan intervju poslodavci i sponzori biraju one studente za koje smatraju da će na najbolji način odgovoriti zahtevima posla i nude im radnu ponudu (ugovor).

Jedini omogućavamo uživo intervjue u Srbiji sa poslodavcima iz SAD-a kako biste bili sigurni za vaš budući posao!

Raspored sajmova poslova za Summer Work and Travel 2019:1.Sajam poslova za “MARTHA`S VINEYARD 2019″ održaće se u januaru 2019. godine (broj mesta OGRANIČEN)
2.Veliki Sajam Poslova za pozicije širom Amerike održaće se 10. decembra 2018. i 11. februara 2019. Godine

2018. Novembar 14-6.
2018. Decembar 4-6. / 11. / 17-19.
2019. Januar 9-11. / 15-17. / 23-25. / 30-31
2019. Februar 4./ 6. / 11. / 13-15. / 20-22.
2019. Mart 6-8. / 12-14. / 20-22.
2019. April 3-5.

OBRATITE PAŽNJU! Pojedine agencije reklamiraju da organizuju sajmove poslova što u praksi ne čine. Najbolji dokaz za to su veoma šture informacije o tzv. "sajmovima", nedostatak datuma održavanja , video zapisa sa bilo kojeg održanog sajma i slično.
BUDITE INFORMISANI.

Sajam poslova 2015. – INTERVJUI SA STUDENTIMASajam Poslova 2016. (1.deo)Sajam Poslova 2016. (2.deo)SAJAM POSLOVA 2015.SAJAM POSLOVA 2011. (1. DEO)SAJAM POSLOVA 2011. (2.DEO)SAJAM POSLOVA 2010.SAJAM POSLOVA 2009.