• United States
  • Srbija
  • Hrvatska
  • Ελλάδα
  • Magyarország
  • España
  • Bosna i Hercegovina
  • Crna Gora
  • Facebook / Work And Travel
  • Instagram / Work And Travel
  • Youtube / Work And Travel
Alaska

ALASKA

WORK & TRAVEL USA

HIT destinacija naše ponude u poslednje 5 godine, preko 200 naših studenta je ovog leta učestvovalo na programu u gradovima Anchorage, Fairbanks, Seward i Denali National Park. Rad u prestižnim hotelima i restoranima.
Za leto 2020. imamo u ponudi preko 300 pozicija na Aljasci.

Iskustva Alaska 2015.

Iskustva Alaska 2015.

Iskustva Alaska/Denali 2015.

Iskustva Alaska/Fairbanks 2015.

Iskustva Alaska 2014.

Iskustva Alaska 2014.

Iskustva Denali/Alaska 2014.

Iskustva Alaska 2014.

Iskustva Alaska 2014.

Iskustva Alaska 2014.

Iskustva Alaska 2014.