Prijava za program


work-and-travel-prijava-za-program

Da biste se uspešno prijavili za Work and Travel program neophodno je sledeće:

  • Dostaviti pasoš i prethodne američke vize ukoliko je kandidat već bio u SAD-u
  • Dostaviti uverenje o redovnom studiranju
  • Dostaviti indeks na uvid (poslednji overeni/upisan semestar)
  • Popuniti aplikaciju za učestvovanje na programu*

*Aplikacija za učestvovanje na program se popunjava na srpskom jeziku

 

Sve ostale informacije možete dobiti direktno u našim predstavništvima ili putem telefona i email-a

INFO-Kontakt i kancelarije