Zdravstveno osiguranje


work-and-travel-zdravstveno-osiguranje
SAMO U WORK AND TRAVEL GROUP-u UČESNICI DOBIJAJU PETI MESEC ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA URAČUNAT U CENU PROGRAMA !

PETI MESEC PROGRAMA JE VEOMA BITAN SA STANOVIŠTA OSIGURANJA, JER STUDENT TADA PUTUJE I POTREBNA MU JE MAKSIMALNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA !

Nakon završenog radnog dela programa sledi dodatni mesec predviđen za putovanje po SAD-u, u kome postoje šanse da će studentu biti potrebna neka vrsta medicinske usluge, što smo u ovom slučaju pokrili pružanjem zdravstvenog osiguranja za period kompletnog boravka u SAD-u.

Zdravstveno osiguranje je obavezno i uključeno je u cenu programa. Osiguranje važi za period trajanja programa. Osiguranje pokriva sve nesrećne slučajeve, ali ne pokriva popravku zuba, korekciju vida i nasledne bolesti. Svaki kandidat će dobiti karticu osiguranja i mora se pridržavati uputstava za korišćenje osiguranja i obavestiti osiguravajuće društvo o potencijalnom korišćenju medicinskih usluga. Troškovi lekova nisu uključeni u medicinsko osiguranje. Svaki kandidat mora voditi računa o sebi i mora biti radno sposoban i zdrav da bi se prijavio na program.

Za zdravstveno osiguranje iskljucivo je nadlezna sponzorska/organizatorska kompanija iz SAD-a.