Youth Ambassador Serbia


youth-ambassador-serbia
Volimo da kažemo da je Srbija poslednja neotkrivena turistička destinacija koja je sačuvala jedinstveni, autentični duh gostoprimstva, ležeran način života i ukusnu gastronomiju bez GMO hrane. U kombinaciji sa turističkim atrakcijama i potencijalima koje zemlja poseduje smatramo da u budućnosti domaći turizam može biti jedan od nosilaca razvoja Srbije i grana privrede koja može da stvori desetine hiljada novih radnih mesta. Da bi se to stvarno desilo, pored naravno poboljšanja same turističke ponude zemlje potrebno je raditi i na promociji i privlačenju pre svega mladih turista koji nisu opterećeni lošim PR-om koji je jedno vreme pratio ovaj prostor.

Naša vizija jeste da učestvujemo u stvaranju Srbije kao jedne od najpoželjnijih destinacija za omladinski turizam u Evropi!

Nastojima da naše znanje iz turizma i iskustvo o promociji turističkih destinacija u Evropi, na kreativan i inovativan način pretvorimo u konkretne projekte koji će uz podrušku našeg članstva, medija i drugih partnera doprineti da budemo korak po korak bliži ispunjenju naše vizije.

Projekat – Youth Ambassador Serbia

Youth Ambassador Serbia je akcija koju pokreće Work and Travel GROUP i Puzzle Group sa ciljem popularizacije Srbije kao jedne od potencijalno omiljenih evropskih destinacija za omladinski turizam.

Mnogi stranci koji su imali priliku da posete i borave u Srbiji, o njoj govore kao o poslednjoj neotkrivenoj destinaciji Evrope. Mnogi od mladih posetilaca iz inostranstva u Srbiji osećali su se kao kod kuće ili preciznije „bolje nego kod kuće“.