Uslovi za učešće • Uslovi za učešče na Work & Travel program:

  • Svi učesnici moraju biti na nekoj od redovnih godina trogodišnjih, četvorogodišnjih, petogodišnjih, master ili doktorskih studija
  • Student mora posedovati konverzacijsko znanje engleskog jezika (provera će se vršiti razgovorom tj. usmenim ili pismenim putem)
 • Takođe:

  • Preporučuje se studiranje u kontinuitetu
  • Imati između 18 i 28 godina
  • Biti snalažljiv, fleksibilan, spreman na timski rad, saradnju i kompromise
  • Kandidat mora biti radno sposoban
  • Da poseduje važeći pasoš koji traje minimum do 01.06.2020. godine