Uslovi za učešće u programu


Na Internship programu mogu učestvovati:

  • Osobe od 18 do 34 godine starosti.
  • Studenti završnih godina viših škola, fakulteta ili diplomirani studenti ( period od diplomiranja do datuma početka programa ne može biti duži od 12 meseci).
  • Osobe sa odličnim znanjem engleskog jezika.

Napomena: Neophodno je podudaranje oblasti obrazovanja kandidata sa vrstom internship programa za koju konkuriše.