Šta je sajam poslova


Na sajmu poslova u Srbiji koji organizuje Work and Travel GROUP odvijaju se uživo intervjui sa vašim budućim poslodavcima iz Amerike (vlasnicima/menadžerima restorana, hotela itd.) .

To je najbolja prilika za poslodavce da upoznaju svoje buduće zaposlene i objasne im koja su njihova očekivanja, a sa druge strane za studente da pre odlaska u SAD budu detaljno upoznati sa svim zahtevima i sigurni za njihov budući posao i boravak u SAD-u.

Odabir kandidata za sajmove poslova od strane organizatora programa/poslodavaca vrši se na osnovu CV-a, testa engleskog jezika kao i ocene iz znanja konverzacije engleskog jezika. Potom poslodavci/organizatori vrše selekciju i pozivaju kandidate na određene sajmove poslova za koje smatraju da bi mogli odgovoriti njihovim zahtevima (svaki kandidat biće pozvan na najmanje jedan sajam poslova).

Na sajmu posla na osnovu CV-a i kroz direktan intervju poslodavci i sponzori biraju one studente za koje smatraju da će na najbolji način odgovoriti zahtevima posla i nude im radnu ponudu (ugovor).

NAJVEĆI SAJAM POSLOVA ZA “SUMMER WORK AND TRAVEL” PROGRAM!

Intervjui/Sajam Poslova održaće se krajem decembra 2017. godine i u januaru i februaru 2018. godine.
BROJ MESTA JE OGRANIČEN!

Jedini omogućavamo uživo intervjue u Srbiji sa poslodavcima iz SAD-a kako biste bili sigurni za vaš budući posao!