Social Security Number


work-and-travel-social-number
 • SSN je socijalni broj koji svako mora da ima da bi legalno radio u SAD-u. Ovaj broj se dobija nakon apliciranja za isti po dolasku u Ameriku. Potrebno je podneti zahtev za izdavanje SSN-a u najbližoj kancelariji Social Security-a, nakon dolaska u Ameriku.

  Kandidat mora priložiti:

  • pasoš,
  • DS-2019 formular,
  • J-1 vizu,
  • I-94 formular,
  • potvrdu o zaposlenju (zvanično pismo od poslodavca potpisano i overeno).
 • SSN se dobija nakon 15 -20 dana, a kartica sa brojem nakon 1-3 meseca. Učesnici programa mogu raditi uz potvrdu da su predali dokumenta za SSN. Ukoliko je status potvrđen—student će dobiti socijalni broj (SSN), ukoliko status nije potvrđen, aplikacija za socijalni broj će biti poslata odeljenju Državne Bezbednosti da bi se proverio status studenta, što usporava proces dobijanja socijalnog broja. Samo studenti sa potvrđenim statusom mogu dobiti socijalni broj. Studenti koji nisu potvrđeni u SEVIS sistemu ili se ne pojave prvog dana na poslu nose “NO SHOW” status, neće dobiti SSN (ovi slučajevi su retki).