Cena programa

CENA PROGRAMA

CENA FULL PROGRAMA:

*PRIJAVA: 350 €
*OSTATAK PROGRAMA (NAKON DOBIJENOG POSLA): 850 €

Cena programa uključuje:
• Zagarantovan posao u trajanju od 8-12 nedelja
• Zdravstveno osiguranje u trajanju čitavog programa
• Intervju sa Organizatorom programa pre dobijenog posla
• Dokumentacija za potrebe viziranja
• Orijentacija sa Organizatorom programa u Parizu
• Puna podrška od strane Organizatorske kompanije za vreme boravka u Francuskoj
• Asistencija pri pronalasku smeštaja
• Asistencija pri otvaranju bankovnog računa u Francuskoj
• Osiguranje od odgovornosti
• Refundacija cele prijave u slučaju nedobijanja posla!

Cena programa ne uključuje:
• Troškove radne vize
• Smeštaj
• Lične troškove
• Transport do Francuske i u okviru Francuske

Opcioni troškovi:
• Kurs francuskog jezika
• Smeštaj
• Transport od aerodroma do poslodavca
• Sim kartica