• United States
  • Srbija
  • Hrvatska
  • Ελλάδα
  • Magyarország
  • España
  • Bosna i Hercegovina
  • Facebook / Work And Travel
  • Instagram / Work And Travel
  • Youtube / Work And Travel
CIEE - Poslovi

CIEE - Poslovi

Summer Camp

CIEE Opisi pozicija

U okviru programa postoje dve pozicije:
ACTIVITY SPECIALIST– osoba koja je specijalizovana za neku od aktivnosti u kampu i neko ko je direktno angažovan u radu sa decom, ko ih na dnevnom nivou podučava i prenosi na njih svoje znanje i veštine.
CABIN COUNSELOR– osoba koja živi sa decom, organizuje njihove aktivnosti i vreme u kampu. Bilo da pomaže deci prilikom pisanja email-ova roditeljima, rešava nesuglasice, proverava da li su se dobro obukli ili namestili svoje spavaonice, Cabin Counselor predstavlja njihovog supervizora i osobu koja će biti izvor smernica tokom njihovog čitavog boravka u kampu.
Tokom programa Activity Specialist i Cabin Counselor se brinu o grupu dece koja su bribližno istih godina.

CIEE Život i rad u kampu

Ako izabereš Summer Camp program, tokom deset nedelja posvećuješ se zabavnom ali i napornom radu nastojeći da obezbediš deci zanimljivo i dragoceno iskustvo.
Kamp je tvoj novi dom gde obavljaš sve svoje aktivnosti. U toku nedelje planiran je jedan slobodan dan u okviru koga možeš da obiđeš lokalnu zajednicu u blizini kampa i odmoriš se od svakodnevnih aktivnosti.

Život i rad u kampu podrazumeva:

Život sa decom
Boravak u većim prostorijama /spavaonicama ( kandidati nemaju sopstvenu sobu, već je dele sa drugim zaposlenima ili sa decom)
Odgovornost za decu u okviru kampa
Većinu vremena kandidati provode na nogama i napolju
6 radnih dana u nedelji -kandidati moraju da budu dostupni svih 24h tokom radnog dana
Limitiran pristup internetu i telefonu
Tokom radnog vremena pristup telefonu je strogo zabranjen ( kandidatima se preporučuje da ponesu ručni sat)
Ishrana u kampovima je po principu menze
Opcije ishrane za ljude koji su alergični na gluten, za vegeterijance i sl. je ograničena
Ograničeno vreme odmora ( neki kampovi u okviru dana imaju određeno vreme predviđeno za odmor)
Mogućnost "kulturnog šoka" po dolasku u Sjedinjene Američke Države
Trening pre dolaska u kamp
Raspored je veoma važan u kampovima- kandidati moraju da se pridržavaju rasporeda i da ne kasne
Od kandidata se očekuje da budu proaktivni i da se ne boje da pitaju ili traže pomoć ukoliko im je potrebna

Svaki dan u kampu je pomalo drugačiji, ali isto tako pun novih iskustava i izazova a izgleda otprilike ovako: