• United States
  • Srbija
  • Hrvatska
  • Ελλάδα
  • Magyarország
  • España
  • Bosna i Hercegovina
  • Facebook / Work And Travel
  • Instagram / Work And Travel
  • Youtube / Work And Travel
CIEE - O programu

CIEE - O programu

Summer Camp

O programu

Kao deo CIEE Camp Exchange USA programa u periodu do 10 nedelja otkrićeš šta zaista znači biti lider i učitelj. Prenoseći svoje znanje otkrićeš sopstvenu snagu i interesovanja pomažući drugima da razviju nove talente i kroz prave vrednosti i život u prirodi učićeš zajedno sa njima o životu u Americi. Uz sve to tokom celog procesa razvijaćeš sopstvene sposobnosti.
Bez obzira koju ulogu u kampu zauzmeš, kroz CIEE Camp Exchange USA program učestvovaćeš u transformaciji iskustva kulturne razmene koja će ti omogućiti da:

Doživiš i razumeš američku kulturu
Napraviš promenu u životu dece u letnjem kampu
Razviješ osnovne liderske i učiteljske sposobnosti i nezavisnost
Ostvariš doživotna prijateljstva sa svojim vršnjacima, mentorima i mladima iz kampa
Budeš ambasador svoje zemlje
Podeliš deo sebe i svoje kulture kroz smislenu interakciju sa decom iz kampa i kolegama na poslu
Budeš deo jednog od 300 kampova sa kojima CIEE organizator sarađuje
Zaradiš novac koji kasnije možeš da iskoristiš za putovanja Sjedinjenim Američkim Državama u okviru 30 dana nakon završetka programa.

U okviru CIEE Camp Exchange USA programa provešćeš do 10 nedelja u prirodi, steći ćeš nove veštine i nadograditi već postojeće, naučiti kako da budeš lider i učitelj, imaćeš priliku da stekneš doživotna prijateljstva. Nakon vremena provedenog u kampu, imaćeš 30 dana da putuješ Sjedinjenim Američkim Državama, doživiš američku kulturu i njen način života u potpunosti.

CIEE Uslovi za učešće

Kako bi učestvovao na programu neophodno je da si:

Fleksibilan, samostalan i pouzdan
Društven i entuzijastičan
Energičan, da voliš zabavu, da se osećaš srećno u okruženjima koja karakterišu letnje kampove

Takođe da:

Imaš osećaj za druge ljude i sposobnost brige o drugima
Poseduješ liderske sposobnosti i timski si igrač
Imaš između 18-30 godina (18 godina je neophodno da napuniš pre 1. juna 2019.)
Imaš odlično znanje engleskog jezika
Poseduješ najmanje DVE veštine vezane za sport, umetnost ili neku drugu oblast a kroz sertifikat ili video zapis to možeš i da dokažeš
Poseduješ iskustvo rada sa decom

PRIJAVI SE – SUMMER CAMP JE PRAVI PROGRAM ZA TEBE

CIEE Vrste i cene programa

Basic paket: $250* + Prijava 8000 RSDTRAJANJE PROGRAMA DO 10 NEDELJA + DODATNI MESEC ZA PUTOVANJA
UKLJUČENO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE tokom čitavog programa

* Povećanje cene za 50$ za sve prijave posle 1.aprila 2019. odnosno 100$ za sve prijave posle 1.maja 2019.

CENA PROGRAMA UKLJUČUJE

Obezbeđen posao u SAD (u zavisnosti od spremnosti kandidata i odabira poslodavca i ako kandidat zadovolji uslove programa, poslodavca/organizatora kao i znanje engleskog jezika)
Zdravstveno osiguranje u trajanju programa, od strane ovlašćenih organizatora u SAD-u
Intervju sa američkim poslodavcem/organizatorom iz SAD-a
Usluge obezbeđivanja smeštaja koje zavise od poslodavca/organizatora u SAD
Orijentaciju u Srbiji koja ima za cilj pripremu kandidata za obaveze po dolasku u SAD i obaveze tokom samog boravka u SAD-u
Orijentacija od strane američkih organizatora po dolasku u SAD
SEVIS ("US Department of State" elektronsku bazu praćenja studenata) i aplikaciju
Potpun opis posla i priprema kandidata za rad u SAD
Priprema dokumentacije, zakazivanje i kompletna priprema kandidata/studenta za razgovor u ambasadi
Podrška u SAD od strane organizatora 24/7
Sertifikat od strane akreditovanog kampa i organizatora
Novčanu naknadu na kraju programa od strane poslodavca
Sertifikat i članstvo u Alumni Global Network-u

CENA PROGRAMA NE UKLJUČUJE

Povratnu avionsku kartu za SAD
Troškove viziranja pasoša za SAD (uplaćuje se u Intesa banci na ime američke ambasade u Beogradu)
Troškove transporta od aerodroma do smeštaja/poslodavca kao i transport tokom trajanja programa
Povećanje cene za 50$ za sve prijave posle 1.aprila 2019. odnosno 100$ za sve prijave posle 1.maja 2019.

Zarada koju učesnik može da ostvari u toku deset nedelja iznosi +/- $1600.

OTKAZNI TROŠKOVI

Ako kandidat odustane nakon prijave na Program, a pre ubacivanja u bazu organizatora vraća se sav do tada uplaćen novac
Ako kandidat odustane posle prijave na Program nakon ubacivanja u bazu organizatora a pre potpisivanja ugovora/predloga ugovora sa poslodavcem zadržava se uplaćeni novac na osnovu prijave na program u iznosu od 8000 dinara.
Ako kandidat odustane u slučaju da je već potpisao/prihvatio predlog ugovora ili ugovor sa poslodavcem, a pre viziranja zadržava se 250 USD.
Ako student nije dobio vizu zadržava se 100 USD od iznosa koji je kandidat uplatio (kandidat je dužan nakon intervjua u Američkoj ambasadi da dostavi DS-2019 formular agenciji kako bi imao pravo na refundaciju).
Ukoliko kandidat odustane po dobijanju vize iz bilo kog razloga (pa i objektivnih porodičnih ili ličnih razloga) zadržava se sav do tada uplaćen novac.
Travel paket: $550* + Prijava 8000TRAJANJE PROGRAMA DO 10 NEDELJA + DODATNI MESEC ZA PUTOVANJA
UKLJUČENO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE tokom čitavog programa

* Povećanje cene za 50$ za sve prijave posle 1.aprila 2019. odnosno 100$ za sve prijave posle 1.maja 2019.

CENA PROGRAMA UKLJUČUJE

Povratnu avionsku kartu za Sjedinjene Američke Države
Obezbeđen posao u SAD (u zavisnosti od spremnosti kandidata i odabira poslodavca i ako kandidat zadovolji uslove programa, poslodavca/organizatora kao i znanje engleskog jezika)
Zdravstveno osiguranje u trajanju programa, od strane ovlašćenih organizatora u SAD-u
Intervju sa američkim poslodavcem/organizatorom iz SAD-a
Usluge obezbeđivanja smeštaja koje zavise od poslodavca/organizatora u SAD
Orijentaciju u Srbiji koja ima za cilj pripremu kandidata za obaveze po dolasku u SAD i obaveze tokom samog boravka u SAD-u
Orijentacija od strane američkih organizatora po dolasku u SAD
SEVIS ("US Department of State" elektronsku bazu praćenja studenata) i aplikaciju
Potpun opis posla i priprema kandidata za rad u SAD
Priprema dokumentacije, zakazivanje i kompletna priprema kandidata/studenta za razgovor u ambasadi
Podrška u SAD od strane organizatora 24/7
Sertifikat od strane akreditovanog kampa i organizatora
Novčanu naknadu na kraju programa od strane poslodavca
Sertifikat i članstvo u Alumni Global Network-u

CENA PROGRAMA NE UKLJUČUJE

Troškove viziranja pasoša za SAD (uplaćuje se u Intesa banci na ime američke ambasade u Beogradu)
Troškove transporta od aerodrome do smeštaja/poslodavca kao i transport tokom trajanja programa
Povećanje cene za 50$ za sve prijave posle 1.aprila 2019. odnosno 100$ za sve prijave posle 1.maja 2019.

Zarada koju učesnik može da ostvari u toku deset nedelja iznosi +/- $1000.


OTKAZNI TROŠKOVI

Ako kandidat odustane nakon prijave na Program, a pre ubacivanja u bazu organizatora vraća se sav do tada uplaćen novac
Ako kandidat odustane posle prijave na Program nakon ubacivanja u bazu organizatora a pre potpisivanja ugovora/predloga ugovora sa poslodavcem zadržava se uplaćeni novac na osnovu prijave na program u iznosu od 8000 dinara.
Ako kandidat odustane u slučaju da je već potpisao/prihvatio predlog ugovora ili ugovor sa poslodavcem, a pre viziranja zadržava se 250 USD.
Ako student nije dobio vizu zadržava se 100 USD od iznosa koji je kandidat uplatio (kandidat je dužan nakon intervjua u Američkoj ambasadi da dostavi DS-2019 formular agenciji kako bi imao pravo na refundaciju).
Ukoliko kandidat odustane po dobijanju vize iz bilo kog razloga (pa i objektivnih porodičnih ili ličnih razloga) zadržava se sav do tada uplaćen novac.

CIEE Vrste kampova

Većina CIEE kampova je tradicionalnog karaktera. Kampovi mogu biti mešoviti ili kampovi gde mogu učestvovati samo devojčice ili samo dečaci. Za veliki broj porodica u Americi, kampovi predstavljaju tradiciju koja se prenosi sa kolena na koleno. Veoma često se dešava da članovi jedne porodice pohađaju isti letnji kamp. Na ovaj način stvara se jedinstvena i bliska atmosfera između članova porodice.

Neke vrste kampova su:

Standard Traditional/ Standardno tradicionalni kampovi


U kampu mogu da borave samo devojcice, samo dečaci ili i jedni i drugi zajedno. Ova vrsta kampa nudi širok spektar raznih aktivnosti. Ovaj kamp nudi uglavnom punu sezonu koja se sastoji od 7-8 nedelja ili pola sezone koja traje 3 do 4 nedelje plus najmanje jedna nedelja koja je namenjena za trening na početku leta. Aktivnosti koje kamp nudi su uglavnom sportovi na kopnu i u vodi, aktivnosti vezane za umetnost, zatim kampovanje, vožnje kanuom i slično.

Specialty / Specijalizovani kampovi


Specijalizovani kampovi koji su fokusirani na određeni sport ili aktivnost kao što je jahanje, jedrenje ili pozorište. Pod ovim kampovima mogu da se uvrste i kampovi koji su specijalizovani za decu sa poremećajem pažnje i decu povćane hiperaktivnosti.

Underprivileged / Neprivilegovani kampovi


Ovi kampovi su pod pokroviteljstvom raznih grupa i dobrotvornih organizacija koje ga finansiraju. Fokusirani su na decu koji dolaze iz siromašnih porodica ili izuzetno ruralnih predela Amerike ili su imali teško i problematično detinjstvo. Neki kampovi nude mogućnost boravka čitave porodice.

Non- profit / Neprofitni kampovi


Ovi kampovi su slični standardno- tradicionalnim kampovima i nude širok spektar aktivnosti unutar njih. Povezani su sa socijalnim agencijama koje pomažu i finansiraju kampove. Ponekad su deo veće organizacije koja vrši neku vrstu programa tokom cele godine. Odluke kampa su često zasnovane na nekoj misiji i ponekad ih određuje odbor organizacija koje stoje iza njih.

Girl Scout / Kamp članica izviđačke družine


Kampovi kojima mogu da prisustvuju samo devojčice i često podrazumevaju njihov dvonedeljni boravak. U kampu ponekad mogu da rade i muški kamperi ali uglavnom su to žene. Ima izviđački karakter i većina Girl Scout kampova koristi šatore za boravak u prirodi. Udruženja izviđača su veoma dobro povezana i uglavnom imaju svoje regionalne kancelarije širom SAD-a. Fokus kampa mogu da budu putovanja,obrazovanje na otvorenom i slično.

Religious / Religijski kampovi


Većina ovih kampova su povezani sa hrišćanskom ili jevrejskom religijom i uključuju verske, ali isto tako i mnoge druge aktivnosti koje nisu direktno vezane za veru. Naglasak na religiji varira od kampa do kampa.

Special Needs / Kampovi za decu sa posebnim potrebama


Kampovi specijalizovani za decu sa posebnim potrebama, bilo da su to emocionalna ili fizička ograničenja kao što su autizam, Daunov sindrom i slično. Ovo je svakako kamp koji nudi najveći izazov i iskustvo.

CIEE Potrebna dokumentacija

Da biste se uspešno prijavili za Summer Camp program neophodno je da dostavite sledeće:

Ukoliko je kandidat student – potrebno je dostaviti indeks na uvid (poslednji overeni/upisan semestar)
Ukoliko je učesnik u radnom odnosu potrebno je dostaviti kopiju radne knjižice
Kopiju prve strane važećeg pasoša ( datum isteka pasoša mora biti najmanje 6 meseci nakon datuma završetka programa)
Kopiju prethodnih američkih viza ( ako je kandidat vec bio u Americi)
Uverenje o studiranju ili kopija diplome
Sertifikate, diplome, video zapisi, slike ili bilo šta čime kandidat može da dokažete da je stručan u nekoj oblasti za koju se prijavljuje na program.
Nakon prijave kandidat će imati intervju radi procene stepena znanja engleskog jezika. Svaki kandidat dobijaće potrebna obaveštenja na email o konkretnoj ponudi od strane američke kompanije ili kampa direktno.

Sve ostale informacije možete dobiti direktno u našim predstavništvima ili putem telefona i email-a.