Program spasioci


Program spasioci

$310-$410

   + $290 zdravstveno osiguranje
   + Prijava 7.000din
  • trajanje programa do 4 meseca + dodatni mesec za putovanja
  • SEVIS uključen u cenu programa
  • plaćanje na 2 rate

   

  Work and Travel Group sarađuje sa najpoznatijom kompanijama u oblasti zapošljavanja spasilaca na bazenima – American Pool Virginia. Intervjui sa poslodavcem vrše se putem skype-a. Bazeni na kojima studenti rade raspoređeni su u okolini Washington D.C.-a, a na teritoriji američke savezne države Virginia. Gradovi uključuju neke od najboljih i najbogatijih gradova u severnom delu Virginia-e, kao što su: Alexandria, Arlington, Annadale, Springfield i drugi.

  Prednosti programa:

  • atraktivna satnica za studente koji prvi put učestvuju na ovom programu, od 8.75$ po radnom satu, 12.5$ prekovremeni rad
  • prosečan broj sati u toku nedelje 45-55h, broj sati se povećava u zavisnosti od sezone i potrebe poslodavca
  • organizovan prevoz od aerodroma do smestaja od strane poslodavca
  • organizovane zabavne aktivnosti u vidu izleta u nacionalne parkove, druge gradove, zabavne parkove, atraktivne letnje destinacije koje su u neposrednoj blizini, okupljanja i druženja sa studentima iz ostalih zemalja kao i sa ostalim osobljem kompanije

  POGLEDAJTE ISKUSTVA STUDENATA (kliknite)

  ZAŠTO RADITI KAO SPASILAC (kliknite)

  OPIS POSLA I USLOVI (kliknite)

  Cena programa uključuje:

  • obezbeđen posao
  • zdravstveno osiguranje u toku trajanja DS formulara-radne ponude.
  • intervju sa američkim poslodavcem uživo u Srbiji i putem skype
  • Conference 2017 – konferencija/orijentacija organizatora programa iz SAD-a koja ima za cilj pripremu kandidata za obaveze po dolasku u SAD i obaveze tokom samog boravka u SAD-u
  • usluge obezbeđivanja smeštaja koje zavise od poslodavca
  • Praktični trening za rad u ugostiteljstvu sa instruktorima iz USA u Srbiji
  • Specijalizovani kurs ENGLESKOG JEZIKA kreiran prema potrebama programa kao priprema za intervju sa poslodavcem i u ambasadi, a koji je realizovan u saradnji sa školom stranih jezika Manhattan i licenciranim profesorom iz SAD-a.
  • SEVIS (US Department of State elektronsku bazu praćenja studenata) i aplikaciju.
  • brošuru sa svim informacijama o poslu i mestu gde će student boraviti (transport, banke, bezbednost, smeštaj, ishrana, bolnice, mesta za zabavu…)
  • Potpun opis posla i priprema kandidata (npr. pozicija food server – kandidat će dobiti upustva o načinu rada, jelovnicima u SAD, ponašanje prema gostima, njihovim zahtevima…) za rad u Americi
  • Priprema dokumentacije zakazivanje i kompletna priprema studenata za razgovor u ambasadi.
  • Pomoć i podrška u prvih nekoliko dana/nedelja nakon dolaska u USA od strane koordinatora programa kao i 24/7 podršku tokom trajanja celog programa od strane ovlašćenih sponzorskih kompanija u SAD.
  • Organizovanje orijentacije i kompletne pripreme za pravila programa pre odlaska u SAD, na kojoj je kandidat dužan da prisustvuje …

  Cena programa NE uključuje:

  • Prijava na program 7000 din
  • Povratnu avionsku kartu za Sjedinjene Američke Države
  • Troškove viziranja pasoša za SAD (uplaćuje se u Intesa banci na ime Američke ambasade u Beogradu)
  • Troškove smeštaja tokom boravka u SAD i ishrane studenta ukoliko odabrani posao ne uključuje ove kategorije.
  • Obuku za poziciju spasioca na bazenima. Troškovi obuke će biti refundirani od strane kompanije, samo ukoliko student ostane da radi kod poslodavca do kraja radnog ugovora.

   

  OTKAZNI TROŠKOVI:

  • Ukoliko student NE DOBIJE VIZU, a nije student prve godine i ispunjava sve uslove:

  da je redovno polagao ispite prethodnih 12 meseci i da nije obnavljao nijednu godinu na fakultetu,
  da je do sad studirao u kontinuitetu, nije pravio pauze između upisanih godina na fakultetu iz bilo kog razloga tj. završetek letnjeg semestra na osnovnim studijama mora da prati upisivanje u toku zimskog semestra (u tekućoj kalendarskoj godini), naredne fakultetske godine odnosno master,specijalističkih ili doktorskih studija,
  da nije odbijan ni za jedan tip vize SAD-a u prošlosti,
  da ima min dva položena ispita iz tekuće školske godine,
  da nije prethodno upisivao drugi fakultet,
  da nije pravio  pauzu između završavanja srednje škole i upisivanja fakulteta,
  da je pohađao  min 80% časova specijalnog kursa engleskog jezika u organizaciji škole stranih jezika Manhattan) ZADRŽAVA SE SAMO 50$!

  • Ako kandidat odustane posle prijave na program, a pre potpisivanja ugovora sa poslodavcem zadržava se 60 dol
  • Ako kandidat odustane u slučaju da je vec potpisao/prihvatio ugovor sa poslodavcem, a pre viziranja zadržava se 370 dol
  • Ako student nije dobio vizu, a ne ispunjava uslove iz tačke 1 zadržava se 250 dol (kandidat je dužan nakon intervjua u Američkoj ambasadi da dostavi DS-2019 formular agenciji)
  • Ukoliko kandidat odustane po dobijanju vize iz bilo kog razloga (pa i objektivnih porodičnih razloga) novac se ne vraća i kandidat nema prava na refundaciju.
  • 7000 din koje se uplaćuju pri prijavi su nepovratne u bilo kojoj opciji

   

  [/x_block_grid_item]