I-94 formular


work-and-travel-i-94-formular
I-94 formular sadrži podatak o datumu ulaska i izlaska iz SAD-a. Svaki putnik koji nije državljanin SAD-a, se evidentira na granici pri ulasku u SAD. Predstavnici imigracionog odeljenja elektronskim putem evidentiraju svakog studenta na granici pri ulasku u SAD i to označava datum ulaska u SAD kao i status J-1 vize.

Na obrazcu je takođe naznačena “dužina trajanja boravka” (D/S- Duration of Status) i taj datum se poklapa sa datumom na DS-2019 formularu, plus 30 dodatnih dana predviđenih za putovanje. Ukoliko se razlikuju datumi na I-94 i DS-2019 formularu, kandidat je dužan da napusti zemlju upravljajući se prema datumu na I-94 formularu.

Ukoliko kandidati ostanu u Americi nakon datuma navedenog na I-94, rizikuju da budu deportovani i da im se zabrani ulazak u SAD u budućnosti.