Cena Self programa


Program Summer Work and Travel SELF

$760

   + $430 zdravstveno osiguranje (uključen i 5.mesec zdravstvenog osiguranja)
   + Prijava 8.000din
  • trajanje programa do 4 meseca + dodatni mesec za putovanja
  • SEVIS uključen u cenu programa
  • plaćanje na 3 rate
  Na ovom programu student je dužan da sam sebi obezbedi radnu ponudu i smeštaj u USA!

  • zdravstveno osiguranje TOKOM CELOG BORAVKA U USA (specijalna ponuda samo u Work and Travel GROUP)
  • Orijentacija 2019 – orijentacija programa iz SAD-a koja ima za cilj pripremu kandidata za obaveze po dolasku u SAD i obaveze tokom samog boravka u SAD-u
  • Praktični trening za rad u ugostiteljstvu sa instruktorima iz SAD-a u Srbiji
  • Priprema za polaganje svetski priznatog kursa u ugostiteljstvu SERVSAFE (www.servsafe.com) kreiranog od strane Američkog Nacionalnog Udruženja Restorana u SAD-u. Ovaj kurs košta od 100$ do 200$, a u sklopu programa za naše studente je BESPLATAN!
  • Specijalizovani kurs engleskog jezika kreiran prema potrebama programa i intervjua za posao i u ambasadi
  • SEVIS (US Department of State elektronsku bazu praćenja studenata) i aplikaciju.
  • Priprema dokumentacije zakazivanje i kompletna priprema studenata za razgovor u ambasadi.
  • 24/7 podršku tokom trajanja celog programa od strane ovlašćenih sponzorskih kompanija u SAD.
  • Organizovanje orijentacije i kompletne pripreme za pravila programa pre odlaska u SAD, na kojoj je kandidat dužan da prisustvuje
  • Povratnu avionsku kartu za Sjedinjene Američke Države
  • Troškove viziranja pasoša za SAD (uplaćuje se u Intesa banci na ime Američke ambasade u Beogradu)
  • Troškove smeštaja tokom boravka u SAD i ishrane studenta ukoliko odabrani posao ne uključuje ove kategorije.

   

  • Ukoliko student NE DOBIJE VIZU, a nije student prve godine i ispunjava sve uslove:

  da je redovno polagao ispite prethodnih 12 meseci i da nije obnavljao nijednu godinu na fakultetu,
  da je do sad studirao u kontinuitetu, nije pravio pauze između upisanih godina na fakultetu iz bilo kog razloga tj. završetek letnjeg semestra na osnovnim studijama mora da prati upisivanje u toku zimskog semestra (u tekućoj kalendarskoj godini), naredne fakultetske godine odnosno master, specijalističkih ili doktorskih studija,
  da nije odbijan ni za jedan tip vize SAD-a u prošlosti,
  da ima min tri položena ispita iz tekuće školske godine,
  da nije prethodno upisivao drugi fakultet,
  da nije pravio  pauzu između završavanja srednje škole i upisivanja fakulteta, ZADRŽAVA SE 0$!

  • Ako kandidat odustane posle prijave na Program, a pre nego što je dostavio ugovor sa poslodavcem zadržava se 50 dolara
  • Ako kandidat odustane u slučaju da je već dostavio ugovor sa poslodavcem, a pre viziranja zadržava se 250 dolara
  • Ako student nije dobio vizu, a ne ispunjava uslove iz tačke 1 zadržava se 250 dolara (kandidat je dužan nakon intervjua u Američkoj ambasadi da dostavi DS-2019 formular agenciji)
  • Ukoliko kandidat odustane po dobijanju vize iz bilo kog razloga (pa i objektivnih porodičnih razloga) novac se ne vraća i kandidat nema prava na refundaciju.