Cena Full Exclusive programa


Program Summer Work and Travel EXCLUSIVE

$1190

   + $460 zdravstveno osiguranje (uključen i 5.mesec)
   + Prijava 8.000din
  • POPUST NA PROGRAM 100$ do 1. OKTOBRA
  • trajanje programa do 4 meseca + dodatni mesec za putovanja
  • SEVIS uključen u cenu programa
  • plaćanje na 5 rata

   

  • Obezbeđen posao
  • ZDRAVSTVENO OSIGURANJE TOKOM CELOG BORAVKA U SAD-u (specijalna ponuda samo u Work and Travel GROUP)
  • intervju sa američkim poslodavcem uživo u Srbiji i putem skype
  • usluge obezbeđivanja smeštaja koje zavise od poslodavca
  • Orijentacija i priprema za odlazak u SAD za sve naše studente početkom maja 2019. godine.
  • Priprema za polaganje svetski priznatog kursa u ugostiteljstvu SERVSAFE (www.servsafe.com) kreiranog od strane Američkog Nacionalnog Udruženja Restorana u SAD. Ovaj kurs košta od 100$ do 200$, a u sklopu programa za naše studente je BESPLATAN!
  • Specijalizovani kurs ENGLESKOG JEZIKA kreiran prema potrebama programa kao priprema za intervju sa poslodavcem i u ambasadi, a koji je realizovan u saradnji sa školama stranih jezika i  licenciranim profesorom iz SAD-a.
  • SEVIS (US Department of State elektronsku bazu praćenja studenata) i aplikaciju.
  • brošuru sa svim informacijama o poslu i mestu gde će student boraviti (transport, banke, bezbednost, smeštaj, ishrana, bolnice, mesta za zabavu…)
  • Potpun opis posla i priprema kandidata (npr. pozicija food server – kandidat će dobiti upustva o načinu rada, jelovnicima u SAD, ponašanje prema gostima, njihovim zahtevima…) za rad u Americi
  • Priprema dokumentacije zakazivanje i kompletna priprema studenata za razgovor u ambasadi.
  • Pomoć i podrška u prvih nekoliko dana/nedelja nakon dolaska u USA od strane koordinatora programa kao i 24/7 podršku tokom trajanja celog programa od strane ovlašćenih sponzorskih kompanija u SAD.
  • Organizovanje orijentacije i kompletne pripreme za pravila programa pre odlaska u SAD, na kojoj je kandidat dužan da prisustvuje …
  • Povećanje cene programa za $40 od 1.januara 2019. godine
  • Povratnu avionsku kartu za Sjedinjene Američke Države
  • Troškove viziranja pasoša za SAD
  • Troškove smeštaja tokom boravka u SAD i ishrane studenta ukoliko odabrani posao ne uključuje ove kategorije.
  • Troškove transporta od aerodroma do smeštaja/poslodavca kao i transport tokom trajanja programa.

   

  OTKAZNI TROŠKOVI:

  • Ukoliko student NE DOBIJE VIZU, a nije student prve godine i ispunjava sve uslove:

  1) da je redovno polagao ispite prethodnih 12 meseci i da nije obnavljao nijednu godinu na fakultetu,

  2) da je do sad studirao u kontinuitetu, nije pravio pauze između upisanih godina na fakultetu iz bilo kog razloga tj. završetek letnjeg semestra na osnovnim studijama mora da prati upisivanje u toku zimskog semestra (u tekućoj kalendarskoj godini), naredne fakultetske godine odnosno master,specijalističkih ili doktorskih studija,

  3) da nije odbijan ni za jedan tip vize SAD-a u prošlosti,

  4) da ima min tri položena ispita iz tekuće školske godine,

  5) da nije prethodno upisivao drugi fakultet,

  6) da nije pravio  pauzu između završavanja srednje škole i upisivanja fakulteta,

  7) da je pohađao  min 80% časova specijalnog kursa engleskog jezika u organizaciji škola stranih jezika sa kojima sarađujemo) ZADRŽAVA SE 0 $ !

  • Ako kandidat odustane posle prijave na program, a pre potpisivanja ugovora sa poslodavcem zadržava se 150 dol
  • Ako kandidat odustane u slučaju da je vec potpisao/prihvatio ugovor sa poslodavcem, a pre viziranja zadržava se 350 dolara.
  • Ako student nije dobio vizu, a ne ispunjava uslove iz tačke 1 zadržava se 250 dol (kandidat je dužan nakon intervjua u Američkoj ambasadi da dostavi DS-2019 formular agenciji)
  • Ukoliko kandidat odustane po dobijanju vize iz bilo kog razloga (pa i objektivnih porodičnih razloga) novac se ne vraća i kandidat nema prava na refundaciju.